Ako si zaregistrovať ochrannú známku?

Túžite mať pri názve svojho produktu alebo služby to slávne R v krúžku? Možno by ste sa divili, no poľahky ho môžete získať aj vy. Stačí si zaregistrovať ochrannú známku a užívať si jej výhody.

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka (trademark) je označenie, ktoré vašu službu alebo produkt odlíši od konkurencie a poskytne vám výhradné práva na používanie názvu. Ten môže pozostávať zo slov, číslic a symbolov. Ochranné známky sú zapísane v registri, ktorý spadá pod Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Touto známkou si potom môžete označovať svoj tovar alebo služby. Máte na to výlučné právo, teda bez vášho súhlasu túto známku nemôže používať nikto. Ak by sa tak stalo, máte právo na náhradu škody.

Na to, aby ste mohli používať „®“, ochrannú známku si musíte registrovať.

Ako registrovať ochrannú známku?

Takže ste vytvorili originálny produkt alebo službu a chcete si na ne registrovať ochrannú známku?

Najprv musíte zvoliť triedu, do ktorej váš tovar alebo služba spadá. Tie sú definované Niceskou dohodou, ktorá zjednocuje systém triedenia tovarov a služieb. Každú triedu si musí definovať podnikateľ, resp. ten, kto o službách či produktoch, ktoré si chce ochrániť známkou, vie najviac. Existujú tisícky a tisícky názvov, z ktorých má každý svoje číslo. Pri registrácii si ich teda musíte prejsť a vybrať triedu, ktorá vám najviac vyhovuje.

V základnom poplatku, ktorý je vo výške 166 € (96 € pri elektronickej žiadosti) máte 3 triedy. To znamená, že môžete registrovať na ochrannú známku 3 triedy tovarov alebo služieb (v ľubovoľnej kombinácii). Za každú navyše si pripravte 20 €.

A ako dlho trvá registrácia ochrannej známky? Zväčša je to 4 až 6 mesiacov, nakoľko musí byť informácia o ochrannej známke umiestnená vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý vychádza dvakrát mesačne.

Ak sa vám to však podarí, ochranná známka vám bude patriť 10 rokov, pričom si ju po skončení tohto obdobia môžete predĺžiť na ďalších 10. Jej pôsobnosť je na Slovensku, no je možné rozšíriť hranice pôsobnosti.

Registrácia ochrannej známky bez starostí

Máte strach z byrokratických procesov? Chcete svoj čas radšej investovať do podnikania? Žiadny problém! Registráciu ochrannej známky vykonáme za vás – bez starostí.

Stačí, keď iba zvolíte spomínane triedy tovarov alebo služieb a ostatné už nechajte na nás. Vy si už môžete iba užívať výhody ochrannej známky – ochranu pred falšovaním, budovanie imidžu firmy a reputácie či zastanie si stabilného miesta na trhu.

Kontakt

Máte záujem o registráciu vašej ochrannej známky?